Bildiri Hollanda - Turba - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler for 499$
Rapor Güncellemesi: Dec 1, 2023

Hollanda - Turba - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler

Tek rapor
24 saat içinde e-posta ile gönderilir (Pzt-Cum)

Hollanda: Turba Pazarına Genel Bakış 2022 Hollanda

Turba Pazar Büyüklüğü

Hollanda turba piyasası, iki yıllık düşüşün ardından nihayet 2021'de X $'a ulaşarak yükselişe geçti. Bununla birlikte, incelenen dönemde tüketim nispeten düz bir trend paterni kaydetti. Sonuç olarak, tüketim en yüksek X $ seviyesine ulaştı. 2014'ten 2021'e kadar pazarın büyümesi biraz daha düşük bir rakamda kaldı.

Hollanda'da Turba Üretimi

Değer açısından, turba üretimi, ihracat fiyatı olarak tahmin edilen 2021'de hızla X $'a geriledi. İncelenen dönemde, üretim dramatik bir daralma göstermeye devam ediyor. Sonuç olarak, üretim en yüksek X $ seviyesine ulaştı ve ardından bir sonraki yıl önemli ölçüde azaldı.

Hollanda'dan

Turba İhracatı

İhracatı

2021'de Hollanda'dan yapılan turba ihracatı, 2020 rakamlarına kıyasla %6,4 artarak X tona yükseldi. İncelenen dönemde, toplam ihracat 2012'den 2021'e kadar somut bir büyüme gösterdi: hacmi, son dokuz yılda yıllık ortalama +%4,3 oranında arttı. Bununla birlikte, trend paterni, analiz edilen dönem boyunca kayda değer bazı dalgalanmaların kaydedildiğini gösterdi. 2021 rakamlarına göre ihracat 2019 endekslerine göre +%107,3 arttı. Büyüme hızı bir önceki yıla göre %95 artışla 2020 yılında en belirgin olanıdır. 2014 yılında ihracat X ton ile zirve yaptı; ancak 2015'ten 2021'e ihracat ivme kazanamadı.

Değer açısından, turba ihracatı 2021'de X $ olarak gerçekleşti. Genel olarak, toplam ihracat 2012'den 2021'e kadar canlı bir büyüme gösterdi: değeri, son dokuz yıllık dönemde yıllık ortalama +%5,3 arttı. Bununla birlikte, trend paterni, analiz edilen dönem boyunca kayda değer bazı dalgalanmaların kaydedildiğini gösterdi. 2021 rakamlarına göre ihracat 2019 endekslerine göre +%97,9 arttı. Büyüme hızının en yüksek olduğu yıl, ihracatın bir önceki yıla göre %74 arttığı 2020 oldu. İhracat 2021'de zirve yaptı ve önümüzdeki yıllarda da büyümeyi sürdürmesi bekleniyor.

Ülkelere Göre İhracat

Belçika (X ton), Almanya (X ton) ve Estonya (X ton), Hollanda'dan yapılan turba ihracatının ana varış noktaları oldu ve birlikte toplam ihracatın %58'ini oluşturdu. İspanya, Finlandiya, Birleşik Krallık, Avustralya, İtalya, Şili, Litvanya, Danimarka, Çin ve Portekiz biraz geride kaldı ve birlikte %28'lik bir paya sahip oldular.

2012'den 2021'e kadar, ana varış ülkeleri arasında sevkiyatlar açısından en dikkate değer büyüme oranı Çin'de (+%83,7'lik YBBO ile) elde edilirken, diğer liderler daha mütevazı büyüme hızları yaşadı.

Değer açısından, Hollanda'dan ihraç edilen turba için en büyük pazarlar, toplam ihracatın %49'unu oluşturan Almanya (X $), Belçika (X $) ve Birleşik Krallık'tır (X $). İspanya, Estonya, Avustralya, İtalya, Çin, Danimarka, Finlandiya, Portekiz, Şili ve Litvanya biraz geride kaldı ve birlikte %32'ye ulaştı.

+%85,8'lik YBBO ile Çin, incelenen dönemde ana varış ülkeleri açısından ihracat değerinde en yüksek büyüme oranını kaydederken, diğer liderler için sevkiyatlar daha mütevazı büyüme hızları yaşadı.

Ülkelere Göre İhracat Fiyatları

2021'de ortalama torf ihracat fiyatı, bir önceki yıla göre %6,6 artarak ton başına X $ olarak gerçekleşti. Genel olarak, ihracat fiyatı nispeten düz bir trend modeli kaydetti. En belirgin büyüme oranı, ortalama ihracat fiyatının bir önceki yıla göre %16 arttığı 2019 yılında kaydedildi. Sonuç olarak, ihracat fiyatı ton başına X $ ile zirve seviyesine ulaştı. 2020'den 2021'e kadar ortalama ihracat fiyatları biraz daha düşük bir rakamda kaldı.

Başlıca dış pazarlar için ortalama fiyatlarda önemli farklılıklar vardı. 2021'de fiyatın en yüksek olduğu ülke Çin (ton başına X $) olurken, Estonya'ya yapılan ihracat için ortalama fiyat (ton başına X $) en düşükler arasındaydı.

2012'den 2021'e kadar, fiyatlar açısından en dikkate değer büyüme oranı İngiltere'ye yapılan tedarikte (%+6,1) kaydedilirken, diğer önemli destinasyonların fiyatları daha ılımlı büyüme hızları yaşadı.

Turba İthalatı

Hollanda'ya İthalat

2021'de, iki yıllık düşüşün ardından, hacmi %22 artarak X tona çıktığında, yurtdışından gelen turba tedarikinde önemli bir büyüme oldu. Bununla birlikte, genel olarak, ithalat nispeten düz bir trend modeli gösterdi. En belirgin büyüme oranı ise %33'lük artışla 2013 yılında kaydedildi. Sonuç olarak, ithalat X ton ile zirveye ulaştı. 2014'ten 2021'e ithalat büyümesi daha düşük bir seviyede kaldı.

Değer açısından, turba ithalatı 2021'de X $'a yükseldi. Toplam ithalat değeri, 2012'den 2021'e kadar yıllık ortalama +%3,2 arttı; ancak, trend paterni, belirli yıllarda kayda değer bazı dalgalanmaların kaydedildiğini gösterdi. İthalat 2013'te X $ ile zirve yaptı; ancak 2014'ten 2021'e kadar ithalat ivme kazanamadı.

Ülkelere Göre İthalat

2021'de Almanya (X ton), toplam ithalatın %54'ünü oluşturan Hollanda'nın en büyük turba tedarikçisi oldu. Ayrıca, Almanya'dan yapılan turba ithalatı, en büyük ikinci tedarikçi olan Estonya'nın (X ton) kaydettiği rakamları üç kat aştı. Bu sıralamada üçüncü sırayı %11 pay ile Letonya (X ton) aldı.

2012'den 2021'e kadar, Almanya'dan hacim bazında ortalama yıllık büyüme oranı -%4,4 olarak gerçekleşti. Geri kalan tedarikçi ülkeler, aşağıdaki ortalama yıllık ithalat artış oranlarını kaydetti: Estonya (yılda +%20,6) ve Letonya (yılda +%11,9).

Değer açısından Almanya (X $), toplam ithalatın %43'ünü oluşturan Hollanda'nın en büyük turba tedarikçisini oluşturdu. Sıralamada ikinci sırayı, toplam ithalatın %20'lik payıyla Estonya (X $) aldı. Onu %12 pay ile Belçika izledi.

2012'den 2021'e kadar, Almanya'daki ortalama yıllık değer artış oranı nispeten mütevazıydı. Geri kalan tedarikçi ülkeler, aşağıdaki ortalama yıllık ithalat artış oranlarını kaydetti: Estonya (yılda +%10,7) ve Belçika (yılda +%3,6).

Ülkelere Göre İthalat Fiyatları

Ortalama turba ithalat fiyatı, 2021'de bir önceki yıla göre %27 artarak ton başına X $ olarak gerçekleşti. 2012'den 2021'e kadar olan dönemde, yıllık ortalama +%3,6 oranında arttı. Sonuç olarak, ithalat fiyatı zirveye ulaştı ve kısa vadede büyümeye devam etmesi muhtemel.

Büyük tedarikçi ülkeler arasında ortalama fiyatlarda önemli farklılıklar vardı. 2021'de fiyatın en yüksek olduğu ülke Danimarka (ton başına X $) olurken, Almanya (ton başına X $) fiyatı en düşük olanlar arasında yer aldı.

2012'den 2021'e kadar, fiyatlar açısından en dikkat çekici büyüme oranı Almanya'da (+%4,6) elde edilirken, diğer büyük tedarikçiler için fiyatlar daha ılımlı büyüme hızları yaşadı.

Kaynak: IndexBox Platformu

Baz Yıl Tarihsel Dönem Tahmin Dönemi Birimler
2022 2012-2022 2023-2030 US$, Tons

Sık Sorulan Sorular (SSS) :

What are the largest markets for peat in the world?
+
The country with the largest volume of peat consumption was Finland, accounting for 34% of total volume. Moreover, peat consumption in Finland exceeded the figures recorded by the second-largest consumer, Afghanistan, fourfold. Sweden ranked third in terms of total consumption with a 5.9% share.
What are the largest producers of peat in the world?
+
Finland remains the largest peat producing country worldwide, comprising approx. 34% of total volume. Moreover, peat production in Finland exceeded the figures recorded by the second-largest producer, Latvia, fourfold. The third position in this ranking was taken by Sweden, with a 6.8% share.
What are the leading suppliers of peat to the Netherlands?
+
In value terms, Germany constituted the largest supplier of peat to the Netherlands, comprising 43% of total imports. The second position in the ranking was taken by Estonia, with a 20% share of total imports. It was followed by Belgium, with a 12% share.
What are the leading importers of peat from the Netherlands?
+
In value terms, Germany, Belgium and the UK appeared to be the largest markets for peat exported from the Netherlands worldwide, together accounting for 49% of total exports. These countries were followed by Spain, Estonia, Australia, Italy, China, Denmark, Finland, Portugal, Chile and Lithuania, which together accounted for a further 32%.
What is the average export price for peat in the Netherlands?
+
The average peat export price stood at $170 per ton in 2021, rising by 6.6% against the previous year.
What is the average import price for peat in the Netherlands?
+
The average peat import price stood at $87 per ton in 2021, picking up by 27% against the previous year.

Bu rapor, Hollanda'daki turba pazarının derinlemesine bir analizini sunmaktadır. İçinde, ülke, tüketim, üretim ve fiyat gelişmelerinin yanı sıra küresel ticarete (ithalat ve ihracat) göre pazar eğilimleri ve fırsatları hakkında en son verileri keşfedeceksiniz. Tahmin, 2030 yılına kadar pazar beklentilerini gösteriyor.


Ürün kapsamı:
Ülke kapsamı:
• Netherlands

Veri kapsamı:
• Pazar hacmi ve değeri
• Kişi Başına Tüketim
• Orta vadede piyasa dinamiklerinin tahmini
• Hollanda'da ticaret (ihracat ve ithalat)
• İhracat ve ithalat fiyatları
• Pazar eğilimleri, itici güçler ve kısıtlamalar
• Önemli piyasa oyuncuları ve profilleri

Bu raporu satın alma nedenleri:
• En son verilerden yararlanın
• Mevcut pazar gelişmeleri hakkında daha derin bilgiler bulun
• Piyasayı etkileyen hayati başarı faktörlerini keşfedin
Bu rapor, üreticiler, distribütörler, ithalatçılar ve toptancılar ile yatırımcılar, danışmanlar ve danışmanlar için tasarlanmıştır.

Bu raporda, aşağıdaki konularda bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacak bilgileri bulabilirsiniz:
1. İşinizi nasıl çeşitlendirirsiniz ve yeni pazar fırsatlarından nasıl yararlanırsınız?
2. Atıl üretim kapasitenizi nasıl yüklersiniz?
3. Yurtdışı pazarlarda satışlarınızı nasıl artırabilirsiniz?
4. Kar marjlarınızı nasıl artırabilirsiniz?
5. Tedarik zincirinizi nasıl daha sürdürülebilir hale getirirsiniz?
6. Üretim ve tedarik zinciri maliyetlerinizi nasıl azaltabilirsiniz?
7. Üretimi diğer ülkelere nasıl taşeronlaştırabilirim?
8. İşletmenizi küresel genişlemeye nasıl hazırlarsınız?
Bu araştırmayı yaparken analistlerimizin birikmiş uzmanlığı ile yapay zekanın yeteneklerini birleştiriyoruz. Veri bilimcilerimiz tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı platform, iş analistleri için temel çalışma aracını oluşturarak pazarlama verilerinden derin içgörüler ve fikirler keşfetmelerini sağlar.
 1. 1. GİRİİŞ

  İşinizi Büyütmek için Veriye Dayalı Kararlar Verme

  1. RAPOR AÇIKLAMASI
  2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ VE AI PLATFORMU
  3. İŞİNİZ İÇİN VERİ ODAKLI KARARLAR
  4. SÖZLÜK VE ÖZEL TERİMLER
 2. 2. YÖNETİCİ ÖZETİ

  Piyasa Performansına Hızlı Bir Bakış

  1. ÖNEMLİ BULGULAR
 3. 3. PİYASA BAKIŞ

  Piyasanın Mevcut Durumunu ve Beklentilerini Anlamak

  1. MARKET BOYU
  2. PAZAR YAPISI
  3. TİCARET DENGESİ
  4. KİŞİ BAŞINA TÜKETİM
  5. 2030 İÇİN PİYASA TAHMİNİ
 4. 4. EN ÖNEMLİ ÜRÜN

  İşinizi Çeşitlendirmek için Yeni Ürünler Bulma

  1. İŞİNİZİ ÇEŞİTLENDİRMEK İÇİN EN İYİ ÜRÜNLER
  2. EN ÇOK SATAN ÜRÜNLER
  3. EN ÇOK TÜKETİLEN ÜRÜN
  4. EN ÇOK İŞLEM YAPILAN ÜRÜN
  5. İHRACAT İÇİN EN KARLI ÜRÜN
 5. 5. EN ÜMIT VADEDEN TEDARİKÇİ ÜLKELER

  Sürdürülebilir Tedarik Zincirinizi Kurmak İçin En İyi Ülkeleri Seçmek

  1. ÜRÜNÜNÜZÜN KAYNAKLANMASI İÇİN EN İYİ ÜLKELER
  2. TOP PRODUCING COUNTRIES
  3. EN ÇOK İHRACAT YAPAN ÜLKELER
  4. DÜŞÜK MALİYETLİ İHRACAT YAPAN ÜLKELER
 6. 6. EN ÖNEMLİ YURTDIŞI PAZARLAR

  İhracatınızı Artıracak En İyi Ülkeleri Seçmek

  1. ÜRÜNÜNÜZÜ İHRACAT İÇİN EN İYİ YURTDIŞI PAZARLAR
  2. EN ÇOK TÜKETİCİ PAZARLAR
  3. DOYMUŞMAMIŞ PAZARLAR
  4. EN İYİ İTHALAT PAZARLARI
  5. EN KARLI PAZARLAR
 7. 7. ÜRETME

  Sektöre İlişkin Son Trendler ve Görüşler

  1. ÜRETİM HACMİ VE DEĞERİ
 8. 8. İTHALAT

  En Büyük İthalat Sağlayan Ülkeler

  1. 2012-2022 İTHALAT
  2. ÜLKEYE GÖRE İTHALAT
  3. ÜLKEYE GÖRE İTHALAT FİYATLARI
 9. 9. İHRACAT

  İhracat için En Büyük Destinasyonlar

  1. 2012-2022 İHRACATLARI
  2. ÜLKEYE GÖRE İHRACAT
  3. ÜLKEYE GÖRE İHRACAT FİYATLARI
 10. 10. BAŞLICA ÜRETİCİLERİN PROFİLLERİ

  Piyasadaki En Büyük Üreticiler ve Profilleri

 11. TABLO LİSTESİ
  1. 2022'de Önemli Bulgular
  2. Fiziki Olarak Pazar Hacmi, 2012–2022
  3. Piyasa Değeri, 2012–2022
  4. 2012-2022 Yılı Kişi Başına Tüketim
  5. İthalat, Fiziksel Olarak, Ülkeye Göre, 2012–2022
  6. İthalat, Değer Bazında, Ülkeye Göre, 2012–2022
  7. Menşe Ülkeye Göre İthalat Fiyatları, 2012-2022
  8. İhracat, Fiziki Olarak, Ülkeye Göre, 2012–2022
  9. İhracat, Değer Bazında, Ülkeye Göre, 2012–2022
  10. Hedef Ülkeye Göre İhracat Fiyatları, 2012–2022
 12. ŞEKİLLER LİSTESİ
  1. Fiziki Olarak Pazar Hacmi, 2012–2022
  2. Piyasa Değeri, 2012–2022
  3. Piyasa Yapısı – Yurtiçi Arz ve İthalat, Fiziki Açıdan, 2012-2022
  4. Piyasa Yapısı – Yurt İçi Arz ve İthalat, Değer Açısından, 2012-2022
  5. Fiziki Açıdan Ticaret Dengesi, 2012-2022
  6. Ticaret Dengesi, Değer Açısından, 2012-2022
  7. Kişi Başına Tüketim, 2012-2022
  8. 2030 Pazar Hacmi Tahmini
  9. 2030'a Kadar Piyasa Değeri Tahmini
  10. Ürünler: Türe Göre Pazar Büyüklüğü ve Büyüme
  11. Ürünler: Türe Göre Kişi Başına Ortalama Tüketim
  12. Ürünler: Türüne Göre İhracat ve Büyüme
  13. Ürünler: Türe Göre İhracat Fiyatları ve Büyüme
  14. Üretim Hacmi ve Büyüme
  15. İhracat ve Büyüme
  16. İhracat Fiyatları ve Büyüme
  17. Pazar Büyüklüğü ve Büyüme
  18. Kişi Başına Tüketim
  19. İthalat ve Büyüme
  20. İthalat Fiyatları
  21. Üretim, Fiziksel Olarak, 2012–2022
  22. Üretim, Değer Açısından, 2012–2022
  23. İthalat, Fiziki Açıdan, 2012–2022
  24. İthalat, Değer Açısından, 2012–2022
  25. İthalat, Fiziki Olarak, Ülkeye Göre, 2022
  26. İthalat, Fiziksel Olarak, Ülkeye Göre, 2012–2022
  27. İthalat, Değer Bazında, Ülkeye Göre, 2012–2022
  28. Menşe Ülkeye Göre İthalat Fiyatları, 2012-2022
  29. Fiziksel Olarak İhracat, 2012–2022
  30. Değer Bazında İhracat, 2012–2022
  31. İhracat, Fiziki Olarak, Ülkeye Göre, 2022
  32. İhracat, Fiziki Olarak, Ülkeye Göre, 2012–2022
  33. İhracat, Değer Bazında, Ülkeye Göre, 2012–2022
  34. Hedef Ülkeye Göre İhracat Fiyatları, 2012–2022

Ücretsiz Veri: Turba - Hollanda