Mağaza → Elektrikli ekipman

Mağaza - Elektrikli ekipman

Küresel elektrikli ekipman endüstrisi son yıllarda istikrarlı bir şekilde büyümekte ve 2021 yılında yaklaşık 2 trilyon ABD Doları değerine ulaşmaktadır. Sektörün önümüzdeki yıllarda büyümesini sürdürerek 2030 yılına kadar 3 trilyon ABD Doları değerine ulaşması beklenmektedir. Bu sektör ağırlıklı olarak kuruluşları içermektedir. elektrik lambaları, aydınlatma ekipmanları, kablolama cihazları ve ilgili ekipmanların imalatı ile uğraşan. Bu endüstrinin ürünleri konut, ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır.

Sanayi Genel Bakış

Elektrikli teçhizat sanayi, esas olarak elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım teçhizatı, motorlar, transformatörler, şalt cihazları, piller ve kablolama cihazlarının imalatıyla uğraşan işletmeleri kapsar. Sektör ayrıca aydınlatma ekipmanları, motorlu taşıtlar, uçaklar ve diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı ile uğraşan işletmeleri de içermektedir.

Küresel elektrikli ekipman pazarının tahmin döneminde (2022-2027) %3,5'lik bir YBBO ile büyümesi bekleniyor. Asya-Pasifik bölgesinin tahmin dönemi boyunca en yüksek YBBO'da büyümesi bekleniyor. Enerji tasarruflu ürünlere yönelik artan talep ve yenilenebilir enerjiyi teşvik etmeye yönelik hükümet girişimleri, bu bölgedeki elektrikli ekipman pazarının büyümesini sağlayan temel faktörlerden bazılarıdır.

Bu pazarda faaliyet gösteren önemli oyunculardan bazıları General Electric Company (ABD), ABB Ltd.(İsviçre), Siemens AG (Almanya), Schneider Electric SE (Fransa), Hitachi Ltd.(Japonya), Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd ( Hindistan), Havells India Ltd. (Hindistan) ve diğerleri.

Endüstri akımları

Son yıllarda, elektrikli ekipman endüstrisinde daha verimli ve çevre dostu ürünlere doğru artan bir eğilim var. Bu, hem hükümet düzenlemeleri hem de daha sürdürülebilir ürünlere yönelik tüketici talebi tarafından yönlendirilmektedir.

Sektörün önde gelen şirketleri, bu talepleri karşılayacak yeni teknolojiler yaratmak için araştırma ve geliştirmeye büyük yatırımlar yapıyor. En umut verici yenilik alanlarından bazıları yenilenebilir enerji depolama, akıllı şebeke teknolojileri ve enerji verimli cihazlardır.

Endüstri bu zorlukların üstesinden gelmek için gelişirken, en son trendler konusunda güncel kalmak önemlidir. Bu genel bakış, elektrikli ekipman endüstrisinin mevcut durumunun yanı sıra gelecekte nereye gittiğine dair bazı içgörüler sağlayacaktır.

Sanayi Büyümesi

Elektrikli ekipman endüstrisi, inşaat ve imalat sektörlerinden gelen güçlü talep nedeniyle son yıllarda güçlü bir büyüme kaydetti. Özellikle elektrik trafoları, şalt cihazları ve motorlara olan talep, bu ürünler fabrikaların ve diğer büyük endüstriyel tesislerin işletilmesi için gerekli olduğundan güçlü olmuştur.

Geleneksel müşterilerden gelen güçlü talebe ek olarak, elektrikli ekipman endüstrisi de yenilenebilir enerjinin yükselişinden faydalandı. Güneş ve rüzgar enerjisi, çalışması için önemli miktarda elektrikli ekipman gerektirir ve bu endüstriler büyüdükçe, elektrikli ekipmana olan talep de artar.

İleriye bakıldığında, elektrikli ekipman endüstrisinin güçlü büyümesini sürdürmesi bekleniyor. İnşaat sektörünün gelişmiş ülkelerde genişleme eğilimini sürdüreceği tahmin edilirken, gelişmekte olan pazarlarda her türlü elektrikli ekipman talebini artıracak hızlı ekonomik büyüme bekleniyor. Ek olarak, yenilenebilir enerjinin devam eden yükselişinin sektöre bir başka destek sağlaması bekleniyor.

Endüstri Talebi

Elektrikli ekipman endüstrisi, elektrik enerjisi üreten, dağıtan ve kullanan ürünler üreten kuruluşları içerir. Endüstri, jeneratörleri, transformatörleri, elektrik motorlarını ve motorları, pilleri, kablolama cihazlarını, anahtarlama cihazlarını, röleleri ve endüstriyel kontrolleri içerir.

Elektrikli ekipmana olan talep, büyük ölçüde elektriğin kendisine olan talepten kaynaklanmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrik enerjisi endüstrisi, elektrikli ekipman imalat sektörünün en büyük müşterisidir. Elektrik enerjisi endüstrisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen tüm elektrikli ekipmanların yaklaşık yüzde 60'ını kullanıyor. Elektrik hizmetleri, bu pazardaki talebin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.

1. Kablolama Cihazları ve Fikstürleri

Elektrikli ekipman sektörü çok geniş bir ürün yelpazesini bünyesinde barındırırken, en önemli kategorilerden biri de kablolama cihazları ve armatürlerdir. Bu kategori, prizler, anahtarlar ve diğer bağlantı cihazları dahil olmak üzere elektrik devrelerini bağlamak için kullanılan tüm ürünleri içerir.

Kablolama cihazları ve armatürlerine olan talep, nüfus artışı, yeni inşaat faaliyetleri ve eskiyen altyapının değiştirilmesi gibi bir dizi faktör tarafından yönlendirilmektedir. Ayrıca yükselen yaşam standartları, gelişmekte olan ülkelerde elektrik talebinin artmasına neden oluyor.

Kablolama cihazları ve demirbaşlar için küresel pazarın 2016 ile 2024 arasında bileşik yıllık %4,2 oranında büyüyeceği ve 2024 yılına kadar 59,7 milyar dolarlık bir değere ulaşacağı tahmin ediliyor. Asya-Pasifik bölgesinin en hızlı büyüyen pazar olması bekleniyor. %5,4'lük bir YBBO.

Sektörde büyümeyi sağlayan en önemli trendlerden biri de enerji tasarruflu ürünlerin tercih edilmesidir. Bu, özellikle tüketicilerin enerji tüketimini azaltmanın öneminin giderek daha fazla farkına vardığı gelişmiş ülkelerde geçerlidir. Sonuç olarak, üreticiler enerji açısından daha verimli kablolama cihazları ve armatür modelleri sunuyor.

Sektörü etkileyen bir diğer önemli trend ise akıllı ev teknolojisinin artan popülaritesidir. Bu, bir akıllı telefon veya başka bir mobil cihaz kullanılarak uzaktan kontrol edilebilen cihazlarla donatılmış evleri ifade eder. Akıllı ev teknolojisinin benimsenmesi, tüketiciler evlerini uzaktan kontrol etme fikriyle daha rahat hale geldikçe artıyor.

2. Kablo Yönetim Sistemleri

Kablo yönetim sistemleri, elektrikli ekipman endüstrisinin önemli bir parçasıdır. Elektrik kablolarını ve tellerini düzenlemek ve korumak ve elektrik sistemlerinin güvenliğini ve verimliliğini artırmak için kullanılırlar.

Kablo yönetim sistemleri için küresel pazarın 2016 ile 2024 arasında yıllık %5,7'lik bileşik bir oranda büyüyeceği ve 2024 yılına kadar 22,9 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Asya-Pasifik bölgesinin en hızlı büyüyen pazar olması bekleniyor. YBBO %7,1.

Sektörde büyümeyi sağlayan en önemli trendlerden biri de enerji tasarruflu ürünlerin tercih edilmesidir. Bu, özellikle tüketicilerin enerji tüketimini azaltmanın öneminin giderek daha fazla farkına vardığı gelişmiş ülkelerde geçerlidir. Sonuç olarak, üreticiler enerji açısından daha verimli kablo yönetim sistemleri modelleri sunuyor.

3. Jeneratörler

Güç üretimi, diğer enerji türlerinden elektrik üretme sürecidir. Elektrik santralleri çeşitli enerji türlerini elektrik enerjisine dönüştürür. Elektrik üretmek için kullanılan yakıt türü veya enerji kaynağı, elektrik santralinin verimliliğini ve çevresel etkilerini belirler.

Her biri kendi avantaj ve dezavantajlarına sahip birçok farklı jeneratör türü vardır. En yaygın jeneratör türleri dizel jeneratörler, doğal gaz jeneratörleri ve hidroelektrik jeneratörleridir.

Dizel jeneratörler, yüksek verimlilikleri ve düşük emisyonları nedeniyle en popüler jeneratör türüdür. Ancak, dizel jeneratörlerin çalıştırılması ve bakımı pahalı olabilir.

Doğal gaz jeneratörleri, dizel jeneratörlerden daha az verimlidir, ancak daha temiz yanarlar ve daha az sera gazı yayarlar. Doğal gaz, enerji üretimi de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılabilen çok yönlü bir yakıttır.

Hidroelektrik jeneratörler en verimli jeneratör türüdür, ancak çalışması için büyük miktarda su gerektirir. Hidroelektrik santrallerin çevre üzerinde hem olumlu hem de olumsuz önemli etkileri olabilir.

4. Devre Kesiciler ve Anahtarlar

Devre kesiciler ve anahtarlar, elektrikli ekipman endüstrisinin önemli bir parçasıdır. Aşırı yüklenmelere karşı koruma sağlamak ve evlere ve işyerlerine güvenli, güvenilir güç sağlamak için kullanılırlar. Küresel devre kesici ve anahtar pazarının 2019'dan 2024'e kadar %5,8'lik bir YBBO ile büyümesi bekleniyor.

Devre kesiciler, bir aşırı akıma yanıt olarak bir elektrik devresini otomatik olarak açan veya kapatan cihazlardır. Aşırı yüklenmiş devrelerden kaynaklanan hasarları önledikleri için elektrik sistemlerinde önemli bir güvenlik özelliğidir. Anahtarlar, bir elektrik devresini manuel olarak açan veya kapatan cihazlardır.

Devre kesici ve şalter pazarı, artan elektrik talebi, elektrik sistemlerinde gelişmiş güvenlik ihtiyacı ve teknolojinin ilerlemesi tarafından yönlendirilmektedir. Piyasanın karşılaştığı zorluklardan bazıları, yüksek kurulum ve bakım maliyeti ve vasıflı işgücü ihtiyacıdır.

Konut segmentinin, evlerde artan elektrik talebi nedeniyle en büyük devre kesici ve anahtar tüketicisi olması bekleniyor. İşletmelerde ve ofis binalarında artan elektrik talebi nedeniyle ticari segmentin tahmin dönemi boyunca en yüksek YBBO'da büyümesi bekleniyor.

Uygulamaya Göre Küresel Elektrikli Ekipman Pazarı

Küresel elektrikli ekipman pazarı, uygulamaya göre konut, ticari ve endüstriyel olarak bölümlere ayrılmıştır. Konut uygulama segmentinin tahmin dönemi boyunca en yüksek CAGR'de büyümesi bekleniyor.

Elektrikli ekipman pazarı, dünya çapında artan elektrik talebi nedeniyle son yıllarda güçlü bir büyümeye tanık oluyor. Artan nüfus ve ekonomik büyüme, elektrik talebinde bir artışa yol açıyor ve bu da elektrikli ekipman pazarının büyümesini sağlıyor. Ek olarak, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının giderek daha fazla benimsenmesinin de önümüzdeki yıllarda elektrikli ekipman talebini artırması bekleniyor.

Bununla birlikte, elektriğin yüksek maliyeti ve alternatif enerji kaynaklarının rekabeti, elektrikli ekipman endüstrisinin karşılaştığı en büyük zorluklardan bazılarıdır. Bununla birlikte, altyapı geliştirme projelerine yapılan artan yatırımların önümüzdeki yıllarda pazar büyümesi için önemli fırsatlar yaratması bekleniyor.

1. Konut Kullanımı

Elektrikli ekipmanların konutlarda kullanımının önümüzdeki birkaç yıl içinde istikrarlı bir oranda artması bekleniyor. Bu büyümenin ana itici güçlerinin nüfus artışı, artan harcanabilir gelirler ve hanelerin artan elektriklenmesi olması bekleniyor. Ürünler bazında, klima, şofben ve diğer cihazlara olan talebin güçlü bir şekilde artması, aydınlatma talebinin ise daha ılımlı bir hızda artması bekleniyor.

Asya-Pasifik bölgesinin, Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki büyük nüfus ve hızlı ekonomik büyüme nedeniyle ev tipi elektrikli ekipman için kilit pazar olması bekleniyor. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa da önemli pazarlardır, ancak bu bölgelerdeki büyümenin, daha yavaş ekonomik büyüme ve birçok pazarın doygunluğu nedeniyle daha sönük olması beklenmektedir.

2. Ticari Kullanım

Elektrikli ekipmanların ticari kullanımının önümüzdeki on yılda önemli ölçüde artması bekleniyor. Bu, ticari sektörde artan elektrik talebinin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının artan popülaritesine bağlanabilir. Ticari sektörün 2025 yılına kadar küresel elektrikli ekipman pazarında önemli bir paya sahip olması bekleniyor.

Ticari sektörde artan elektrik talebi, işletmelerin genişlemesi ve verimli operasyonlara duyulan ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, yenilenebilir enerjinin yararları konusunda artan farkındalığın, ticari sektörde güneş enerjisi ve diğer temiz enerji kaynaklarının benimsenmesini artırması bekleniyor. Hükümet politikaları ve teşvikleri de ticari sektörde elektrikli ekipman kullanımının teşvik edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Ticari sektörde kullanılan başlıca elektrikli ekipman türleri arasında jeneratörler, transformatörler, şalt cihazları, kablolar ve teller bulunur. Bu ürünler aydınlatma, HVAC, güvenlik ve yangından korunma gibi çeşitli uygulamalar için kullanılmaktadır.

3. Endüstriyel Kullanım

Elektrikli ekipmanların endüstriyel kullanımının önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artması bekleniyor. Bu büyüme, gelişmekte olan ülkelerde elektrik enerjisine yönelik artan talebin yanı sıra gelişmiş ülkelerde daha verimli ve güvenilir elektrikli ekipman ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

Sanayi sektörü, toplam talebin %40'ından fazlasını oluşturan en büyük elektrikli ekipman tüketicisidir. Sanayi sektöründe, büyümenin ana itici güçlerinin madencilik, petrol ve gaz ve imalat sanayileri olması bekleniyor.

Madencilik sektörünün, tahmin dönemi boyunca %7,2'lik YBBO ile en hızlı büyüyen elektrikli ekipman tüketicisi olacağı tahmin ediliyor. Petrol ve gaz endüstrisinin de %6,4'lük bir YBBO ile güçlü bir büyüme göstermesi bekleniyor. İmalat sektöründeki büyümenin %4,5'lik YBBO ile daha ılımlı olması bekleniyor.

Çözüm

Elektrikli ekipman endüstrisinin büyümesi, gelişmekte olan pazarlarda devam eden sanayileşme ve şehirleşmenin yanı sıra gelişmiş pazarlardaki yenileme talebi tarafından yönlendirilecektir. Asya-Pasifik bölgesinin elektrikli ekipman için en hızlı büyüyen pazar olması bekleniyor, bunu Afrika ve Orta Doğu izliyor.

Asya-Pasifik - Tungsten Halojen Lambalar - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler
$499

Bu rapor, Asya-Pasifik'teki tungsten halojen lamba pazarının derinlemesine bir analizini sunar.

Europe - Tungsten Halogen Lamps - Market Analysis, Forecast, Size, Trends and Insights
$499

This report provides an in-depth analysis of the tungsten halogen lamp market in Europe.

CIS - Tungsten Halojen Lambalar - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler
$499

Bu rapor, BDT'deki tungsten halojen lamba pazarının derinlemesine bir analizini sunar.

Asya - Tungsten Halojen Lambalar - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler
$499

Bu rapor, Asya'daki tungsten halojen lamba pazarının derinlemesine bir analizini sunar.

Avustralya ve Okyanusya - Tungsten Halojen Lambalar - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler
$499

Bu rapor, Avustralya ve Okyanusya'daki tungsten halojen lamba pazarının derinlemesine bir analizini sunar.

Latin Amerika ve Karayipler - Tungsten Halojen Lambalar - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler
$499

Bu rapor, Latin Amerika ve Karayipler'deki tungsten halojen lamba pazarının derinlemesine bir analizini sunar.

Kuzey Amerika - Tungsten Halojen Lambalar - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler
$499

Bu rapor, Kuzey Amerika'daki tungsten halojen lamba pazarının derinlemesine bir analizini sunar.

Afrika - Tungsten Halojen Lambalar - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler
$499

Bu rapor, Afrika'daki tungsten halojen lamba pazarının derinlemesine bir analizini sunar.

MENA - Tungsten Halogen Lamps - Market Analysis, Forecast, Size, Trends and Insights
$499

This report provides an in-depth analysis of the tungsten halogen lamp market in MENA.

Orta Asya - Tungsten Halojen Lambalar - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler
$499

Bu rapor, Orta Asya'daki tungsten halojen lamba pazarının derinlemesine bir analizini sunmaktadır.

Coğrafya