Mağaza → Tarım

Mağaza - Tarım

Tarım sektörü, küresel ekonominin hayati bir parçasıdır ve hızla büyümektedir. Sektör 120'den fazla ülkede 1,3 milyardan fazla kişiye istihdam sağlıyor ve önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi bekleniyor. Bu yazıda, tarım sektörüne analiz açısından bakacağız ve ardından 2030'a kadar büyümesi için bir tahmin sunacağız.

Tarımın Değeri

Tarım endüstrisi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli sektörlerden biridir. Nüfusu beslemede ve GSYİH'ya katkıda bulunmada kritik bir rol oynar. Tarım, iş gücünün %20'sinden fazlasını istihdam etmekte ve ABD GSYİH'sına 1 trilyon dolar katkıda bulunmaktadır.

Küresel nüfus artmaya devam ettikçe ve gıda talebi arttıkça, tarım ürünlerinin değeri son birkaç yılda önemli ölçüde arttı. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), tarım ürünlerinin değerinin 2022'ye kadar yılda %5,9 artacağını tahmin ediyor. Bu büyüme, kısmen, gıda üretim tekniklerinde inovasyonu yönlendiren gelişmekte olan ülkelerden gelen artan talepten kaynaklanıyor.

Bununla birlikte, tarım endüstrisi çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Bir sorun, dünyanın bazı bölgelerinde çiftçi eksikliği olmasıdır. Bu, büyük ölçekte mahsul üretmeyi zorlaştıran tarım arazisi kıtlığına yol açtı. Diğer bir zorluk ise iklim değişikliği. USDA, daha yüksek sıcaklıkların mahsul veriminde ve modellerinde ekonomiyi ve gıda güvenliğini etkileyebilecek değişikliklere yol açacağını tahmin ediyor.

Tarım Sektörünü Etkileyen Faktörler

Sektörü etkileyen birçok faktör var. Bunlar, küresel gıda talebini, tarım ürünleri fiyatlarını, teknolojik gelişmeleri ve düzenlemeleri içerir.

Küresel gıda talebi yılda yaklaşık %2,5 oranında artıyor. Bunun nedeni, daha fazla insanın zenginleşmesi ve iyi yiyecekleri karşılayabilmesidir. Ek olarak, çok fazla yoksulluğun olduğu ülkelerde yaşayan daha fazla insan var. Bu ülkelerde insanlar başka seçenekleri olmadığı için daha sağlıksız yiyecekler yiyorlar.

Tarım ürünleri fiyatlarını temelde iki faktör belirler: arz ve talep. Arz, çiftçilerin ne kadar ürün üretebileceğini etkilerken, talep, alıcıların bu ürünler için ne kadar ödemeye istekli olduklarını etkiler. Son yıllarda küreselleşme ve artan gelirler nedeniyle birçok ülkede tarım ürünlerine olan talepte artış yaşanmaktadır. Sonuç olarak, birçok tarım ürününün fiyatları önemli ölçüde arttı.

Teknolojik gelişmeler tarım sektöründe de rol oynamaktadır. Örneğin, artık ekinleri elle tozlaştırabilen makineler var. Bu, tarım endüstrisindeki işçilere olan ihtiyacı azaltır ve bu da mahsul fiyatlarını düşürür.

Son olarak, düzenlemeler sektörü de etkileyebilir. Örneğin, bazı ülkelerde uyulması gereken zorunlu gıda güvenliği standartları vardır. Bu standartlar, gıda ürünleri üretme maliyetini artırabilir ve bu da fiyatları etkiler.

Tarım Sektörünün Görünümü

IndexBox'a göre tarım sektörünün 2022'de %2,5 büyümesi bekleniyor. Bu büyüme kısmen dünya genelinde gıda ve lif talebinin artmasından kaynaklanmaktadır.

Tarım endüstrisinde yetiştirilen başlıca ürünler mısır, soya fasulyesi, buğday, pirinç, kahve ve pamuktur. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük tarım ürünleri üreticisidir. Ancak Çin hızla büyüyor ve şu anda en büyük ikinci tarım ürünleri üreticisi.

Tarım endüstrisinin karşı karşıya olduğu başlıca zorluklar iklim değişikliği ve kirliliktir. İklim değişikliği, mahsul üretimini olumsuz yönde etkileyecek kuraklıklara ve artan sellere neden oluyor. Kirlilik, bitkilere ve toprak verimliliğine zarar verdiği için mahsul üretimi üzerinde de olumsuz bir etkiye sahiptir.

Bu zorluklara rağmen, tarım sektörünün 2020'de %2,5 oranında büyümesi bekleniyor. Bu büyüme, dünyanın her yerindeki insanlara gıda ve lif sağlanmasına yardımcı olacak.

Tarımsal üretim

Tarım sektörü, dünyadaki birçok ülke için önemli bir gelir kaynağıdır. Çok sayıda insanı istihdam ediyor ve dünya gıda üretiminin önemli bir kısmından sorumlu.

Tarım sektörü şu anda küresel ekonomik yavaşlama nedeniyle bazı zorluklar yaşıyor. Ancak, sektörün yakın gelecekte toparlanmaya başlayacağına dair göstergeler var. Genel olarak, tarım endüstrisinin önümüzdeki on yılda %3'lük bir YBBO ile büyümesi bekleniyor. Bu büyüme, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomilerden gelen artan talepten kaynaklanacak.

Mahsuller ve Hayvancılık

Dünyanın en önemli sektörlerinden biri tarımdır. Bu endüstri, küresel GSYİH'nın yaklaşık %20'sini oluşturuyor ve dünyadaki iş gücünün yaklaşık üçte birini istihdam ediyor.

Bununla birlikte, iklim değişikliği ve diğer endüstrilerin artan rekabeti gibi çeşitli faktörler nedeniyle tarım endüstrisi nispeten yavaş bir hızda büyüyor. Buna rağmen, tarım sektörü hala dünya ekonomisinin önemli bir parçasıdır.

Tarım endüstrisindeki ana ürünlerden biri tahıllar ve hayvancılıktır. Tarım ürünleri toplam üretimin yaklaşık %60'ını oluştururken, hayvancılık yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır. Hayvancılık, hem et üretimi için kullanılan hayvanları (sığır, domuz, koyun) hem de süt ürünleri için kullanılanları (koyun, inek) içerir.

Tarım endüstrisi birkaç sektöre ayrılmıştır: yiyecek ve içecek, hayvan yemi, bitkisel üretim, ormancılık ve ağaç ürünleri, biyoyakıtlar ve biyo ürünler, inşaat malzemeleri ve inşaat. Yiyecek ve içecek sektörü, toplam sektör gelirlerinin en büyük payını oluşturmaktadır. Bu sektör hem geleneksel mahsulleri (mısır gibi) hem de yeni mahsulleri (yenilenebilir yakıtlar gibi) içerir.

Kümes Hayvanları ve Yumurta Üretimi

Kanatlı ve yumurta üretim endüstrisi, tarım endüstrisinin en büyük parçalarından biridir.

Kümes hayvanları ve yumurta üretimi, yalnızca çok sayıda insanı istihdam ettiği için değil, aynı zamanda çok fazla gelir sağladığı için de ekonominin çok önemli bir parçasıdır. Kümes hayvanları ve yumurta üretimi, her yıl 320 milyar dolardan fazla gelir elde etmekten sorumludur. Bu gelir, gıda üretimi, araştırma ve geliştirme ve imalat dahil olmak üzere birçok farklı alana gidiyor.

Kümes hayvanları ve yumurta üretim endüstrisi hızla büyüyor. Son beş yıldır yılda yüzde 2,5 oranında büyüyor. Bu büyümenin önümüzdeki beş yıl boyunca devam etmesi ve bunun da sektördeki istihdam sayısında artışa yol açması bekleniyor.

Kümes hayvanları ve yumurta üretim endüstrisinin hızla büyümesinin birkaç nedeni var. Bunun bir nedeni, insanların sağlık konusunda daha bilinçli hale gelmesi, yani daha fazla organik gıda yemek istemeleri. Diğer bir sebep ise, insanların sürdürülebilir gıda uygulamalarına daha fazla ilgi duyması, yani zarar vermeyen alternatif gıda kaynakları aramalarıdır.

Ormancılık ve Kereste

Ormancılık ve kerestecilik, tarım endüstrisinin iki önemli sektörüdür. Ormancılık, mobilya ve döşeme gibi ahşap ürünler yapmak için ağaçların hasat edilmesi işlemidir. Kereste, mobilya, ev ve araba dahil imalatta kullanılan hammaddedir.

Ormancılık ve kereste sektörü hızla büyüyor. Ağaç ürünlerine olan artan talep nedeniyle büyüme hızının gelecek yıllarda artacağı tahmin edilmektedir.

Ormancılık ve kereste endüstrisinin Amerika Birleşik Devletleri için çeşitli faydaları vardır. İlk olarak, birçok kişiye iş sağlar. İkincisi, kirlilik seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olur. Ormancılık, aksi takdirde yanacak veya çürümeye bırakılacak ağaçları ortadan kaldırır, bu da hava kirliliği seviyelerini azaltır. Kereste ayrıca iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olan karbondioksit seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

Bununla birlikte, ormancılık ve kereste endüstrisi bazı zorluklarla karşı karşıyadır. Bir zorluk, hasat için yeterince bakir orman bulmanın zor olmasıdır. Diğer bir zorluk ise, kereste şirketlerinin çevreye çok fazla zarar vermemek için dikkatli olmaları gerektiğidir.

Balıkçılık ve Su Ürünleri

Tarım sektörü dünyadaki en önemli sektörlerden biridir ve dünyadaki işgücünün %50'sinden fazlasını istihdam etmektedir. İnsanlığın hayatta kalması için gerekli olan gıda, lif, biyoyakıt ve diğer ürünleri üretir.

Balıkçılık ve su ürünleri sektörü, tarım sektörünün en büyük alt sektörlerinden biridir. Küresel üretimin %30'undan fazlasını oluşturuyor ve diğer tüm sektörlerden daha hızlı büyüyor.

Balıkçılık ve su ürünleri endüstrisindeki büyümenin ana itici güçleri, özellikle gelişmekte olan ülkelerde gıdaya olan talebin artmasıdır. Talepteki bu artış, nüfus artışı, artan gelirler ve sağlıklı beslenmenin önemi konusunda artan farkındalıktan kaynaklanmaktadır.

Artan talebe ek olarak, bu sektörde girişimciler için artan fırsatlar da var. Yeni teknolojinin geliştirilmesi ve altyapıdaki iyileştirmeler balık ürünleri için yeni pazarlar açmaktadır. Bu, 2023 yılına kadar yıllık %7 oranında büyümesi beklenen su ürünleri endüstrisinde bir patlamaya neden oldu.

Tarımın Değişen Manzarası

Tarım endüstrisi son birkaç on yılda dramatik bir değişim gördü. Teknolojinin yükselişi ve değişen tüketici tercihleri ile endüstri, benzeri görülmemiş bir oranda değişiyor.

Tarım endüstrisindeki en önemli değişikliklerden biri tüketicilerin gıda satın alma şeklidir. Giderek daha fazla insan organik gıdalara yöneliyor, bu da tarım sektörünün bu yeni talepleri karşılamak için uyum sağlaması gerektiği anlamına geliyor.

Tarım endüstrisindeki bir diğer önemli değişiklik, çiftçilerin ürünlerini üretme şeklidir. Geçmişte, çiftçiler sulama ve ürün rotasyonu gibi geleneksel yöntemlere güveniyorlardı. Bu yöntemler etkiliydi, ancak çok fazla kaynak gerektiriyordu ve çok verimli değildi.

Artık çiftçiler ürünlerini üretmek için çeşitli teknolojiler kullanıyor. Bazı çiftçiler ekinleri ekmek ve hasat etmek için robotları kullanırken, diğerleri uzak bölgelerdeki ekinlere malzeme taşımak için dronları kullanıyor. Bu teknolojik gelişmeler, dünya çapında çiftçiler için üretim verimliliğini artırdı ve maliyetleri düşürdü.

Tarımın Ekonomideki Rolü

Tarım, ekonominin önemli bir parçasıdır ve tarım endüstrisi hızla gelişmektedir. Tarımın ekonomideki rolü değişiyor ve endüstri birçok farklı şekilde büyüyor.

Tarımsal üretimin ekonomi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Tarım ürünleri, insanın hayatta kalması için elzemdir ve küresel gıda arzında kritik bir rol oynamaktadır. Tarım aynı zamanda ülke genelinde insanlara iş sağlar ve işletmeler için önemli bir gelir kaynağıdır.

Tarım sektörü hızla büyüyor ve bu büyüme gelecekte de devam edecek. Endüstri hem kırsal hem de kentsel alanlarda genişlemekte ve daha çeşitli hale gelmektedir. Tarımsal üretimi iyileştirebilecek yeni teknolojiler geliştirilmekte ve tüm dünyada yeni pazarlar açılmaktadır.

Tarım sektörü gelecekte ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Ülke çapında insanlara iş sağlayacak ve küresel gıda tedariğinde kritik bir rol oynayacak. Sektördeki hızlı büyüme sayesinde, içinde yer almak isteyenler için birçok fırsat var.

Tarım Teknolojisinin Geleceği

Tarım teknolojisi sektörü hızla büyümekte ve birçok yenilik üzerinde çalışılmaktadır. Tarım teknolojisinin en umut verici alanlarından biri de biyoteknolojidir. Biyoteknoloji, ekinleri ve çiftlik hayvanlarını iyileştirmek için genlerin kullanılmasıdır. Ekinleri hastalıklara dirençli hale getirme, verimi artırma ve besin içeriğini iyileştirme yeteneğine sahiptir.

Tarım teknolojisinin hızla gelişen bir diğer alanı da hassas tarımdır. Hassas tarım, bitkilerin nasıl performans gösterdiğini izlemek ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak için sensörler kullanır. Bu, verimi artırmaya ve atıkları azaltmaya yardımcı olur.

Bitki koruma için geliştirilen birçok yeni teknoloji de var. Bu teknolojiler mahsulleri haşerelerden, yabani otlardan veya don zararlarından koruyabilir. Bu teknolojilerden bazıları, pestisitleri doğrudan havaya salan püskürtücüler veya ekinlere pestisit püskürten robotlardır.

Tarım Sektöründeki Trendler

Bu büyümenin ana nedenlerinden biri, dünya çapında artan gıda talebidir. Bu talep, gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus artışı ve artan gelirler tarafından körüklenmektedir. Ek olarak, küresel ticaret giderek entegre hale geliyor ve bu da inovasyonların ve teknolojilerin tarım endüstrisi boyunca yayılmasına yardımcı oluyor.

Tarım sektöründeki büyümeyi yönlendiren birkaç faktör var. Bunlar arasında artan mahsul fiyatları, araştırma ve geliştirmeye artan yatırım ve GPS teknolojisi ve dronlar gibi teknolojik gelişmeler yer alıyor.

Bu olumlu eğilimlere rağmen, sektörün karşı karşıya olduğu bazı zorluklar var. Bunlardan biri de iklim değişikliğidir. İklim değişikliği, mahsuller üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olan küresel sıcaklıkların yükselmesine neden oluyor. Ek olarak, zararlılar ve hastalıklar, geleneksel pestisitlere ve herbisitlere karşı daha dirençli hale gelmektedir. Sonuç olarak, çiftçiler bu sorunlarla mücadele etmek için biyoteknoloji ve organik tarım gibi alternatif yöntemlere yöneliyor.

Küresel Ticaretin Tarım Sektörüne Etkisi

Küresel tarım ürünleri ticareti, son birkaç on yılda tarım endüstrisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. Uluslararası ticaretteki artış, yeni pazarların gelişmesine ve yeni teknolojilerin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Ayrıca, üreticiler arasındaki rekabeti ve mahsul ve canlı hayvan fiyatlarını da artırdı.

Küresel ticaretin tarım endüstrisi üzerindeki etkisinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca devam edeceği tahmin edilmektedir. Küresel ekonomideki genişlemenin, tarım ürünlerine olan talebin artmasına neden olması beklenmektedir. Aynı zamanda bazı gelişmekte olan ülkelerde tarım ürünlerine olan talepte gerileme olması bekleniyor. Bu düşüş, nüfus artışı, artan gelir seviyeleri ve beslenme tercihlerindeki değişiklikler gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır.

Genel olarak, küresel ticaretin tarım endüstrisi üzerindeki etkisinin üretici fiyatları ve mahsul verimi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağı tahmin edilmektedir. Ancak bunun tarım sektöründeki istihdamı da olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Çözüm

Tarım endüstrisi, küresel ekonominin önemli bir parçasıdır ve 2030 yılına kadar her yıl %3,5 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bu büyüme, gıda, yem ve lifli ürünlere yönelik artan talebin yanı sıra büyümeden elde edilen daha yüksek verimden kaynaklanacaktır. Modern tarım tekniklerini kullanarak ürünler. Sektör ayrıca yeni mahsul çeşitlerine yapılan yatırımın artmasından, gelişmekte olan ülkelerde artan gelirlerden ve birinci sınıf gıdalara yapılan tüketici harcamalarının artmasından da faydalanacak. Ancak sektör fiyat dalgalanmalarına ve ticaret savaşları gibi jeopolitik olaylara bağlı risklere karşı hassastır. Tarım endüstrisindeki şirketlerin yeni pazarlara açılarak veya müşteri ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi ürünler geliştirerek bu trendlerden yararlanma fırsatları vardır.

Asya-Pasifik - Kuruyemiş (Hazırlanmış veya Konserve Edilmiş) - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler
$499

Bu rapor, Asya-Pasifik'teki fındık pazarının derinlemesine bir analizini sunar.

Avrupa - Kuruyemiş (Hazırlanmış veya Konserve Edilmiş) - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler
$499

Bu rapor, Avrupa'da fındık (hazırlanmış veya konserve edilmiş) pazarının derinlemesine bir analizini sunar.

BDT - Kuruyemiş (Hazırlanmış veya Konserve Edilmiş) - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler
$499

Bu rapor, BDT'deki fındık pazarının derinlemesine bir analizini sunar.

Asya - Kuruyemiş (Hazırlanmış veya Konserve Edilmiş) - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler
$499

Bu rapor, Asya'daki fındık pazarının derinlemesine bir analizini sunar.

Avustralya ve Okyanusya - Kuruyemişler (Hazırlanmış veya Konserve Edilmiş) - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler
$499

Bu rapor, Avustralya ve Okyanusya'daki fındık pazarının derinlemesine bir analizini sunar.

Latin Amerika ve Karayipler - Kuruyemişler (Hazırlanmış veya Konserve Edilmiş) - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler
$499

Bu rapor, Latin Amerika ve Karayipler'deki fındık pazarının derinlemesine bir analizini sunar.

Kuzey Amerika - Kuruyemiş (Hazırlanmış veya Konserve Edilmiş) - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler
$499

Bu rapor, Kuzey Amerika'daki fındık pazarının derinlemesine bir analizini sunar.

Afrika - Kuruyemiş (Hazırlanmış veya Konserve Edilmiş) - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler
$499

Bu rapor, Afrika'daki fındık pazarının derinlemesine bir analizini sunar.

MENA - Kuruyemişler (Hazırlanmış veya Konserve Edilmiş) - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler
$499

Bu rapor, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki kuruyemiş (hazırlanmış veya konserve edilmiş) pazarının derinlemesine bir analizini sunmaktadır.

Orta Asya - Kuruyemiş (Hazırlanmış veya Konserve Edilmiş) - Pazar Analizi, Tahmin, Boyut, Eğilimler ve Öngörüler
$499

Bu rapor, Orta Asya'daki fındık pazarının derinlemesine bir analizini sunmaktadır.

Coğrafya